Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Profesjonalne doradztwo technologiczne

Doświadczenie, które udało nam się zdobyć w czasie naszej obecności na rynku, pozwoliło sformułować następujący wniosek:

Nie wystarczy oferować dobry i sprawdzony produkt, musi on spełniać oczekiwania klienta i być odpowiednio dobrany do jego możliwości technicznych.

Tak więc proces technologiczny, który ma na celu:

  • uzyskanie czystej i dobrze odtłuszczonej powierzchni;
  • zapewnienie odporności korozyjnej międzyoperacyjnej;
  • zapewnienie odporności korozyjnej systemu malarskiego;
  • mogą to być też inne cele...

wymaga szczegółowej analizy zarówno pod względem posiadanego wyposażenia technicznego, jak i wszystkich innych składników procesu, które mają wpływ na jego przebieg np. łącznie z doborem właściwego oleju.

Szczegóły decydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia i jedynie "globalne" podejście do tematu zapewni stabilność procesu technologicznego, spełni oczekiwania dotyczące ekonomii i ekologii.

OFERUJEMY:

Projektowanie przebiegu procesu w oparciu o dostępne urządzenia. W razie potrzeby wykonujemy opracowania, które umożliwią ich samodzielne przystosowanie do potrzeb procesu, względnie zaproponujemy sprawdzone firmy.

W naszym laboratorium możemy przeprowadzić badania oceniające uzyskane rezultaty.

Dostarczamy środki chemiczne niezbędne do realizacji procesu, szkolimy pracowników oraz sprawujemy stały nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego.

Jeżeli proponowane przez nas rozwiązania wiążą się z inwestycjami, w większości przypadków jesteśmy w stanie zrealizować proponowane procesy w naszym laboratorium, a następnie zbadać uzyskane rezultaty - potwierdzając tym samym słuszność proponowanych rozwiązań.

Powrót