Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Badanie jakości powłok lakierniczych

Prowadzone w naszym laboratorium próby pozwalają określić parametry naniesionej powłoki lakierniczej (grubość, przyczepność do podłoża, przyczepność międzywarstwową, stopień spęcherzenia, intensywność, ilość i rozmiar podstawowych rodzajów uszkodzeń) oraz odporność korozyjną systemu malarskiego (malowany materiał, przygotowanie chemiczne, rodzaj lakieru) w odniesieniu do stosowanego przy malowaniu procesu technologicznego.

Jednostopniowe testy komorowe dla powłok metalowych i malarskich prowadzone są w uniwersalnej komorze solnej HK 400.

RODZAJE WYKONYWANYCH TESTÓW:

Komora solna NNS (w solance obojętnej)
Ciągły natrysk 5 % roztworu NaCl, temp. 35°C, pH roztworu 6,5 - 7,2.
w/w test zamiennie określają normy:

  • ISO 7253
  • PN ISO 7253:2000
  • DIN 51 367
  • ASTM B 117-94
  • BS 3900 F12

Kwaśna komora solna test AASS
Ciągły natrysk 5 % roztworu NaCl zakwaszonego do pH 3,0 - 3,1, temp 35°C.
w/w test zamiennie określają normy:

  • ISO 9227
  • DIN 50021
  • BS 7479
  • ASTM G85 A1

Przygotowywane przez nas protokoły z przeprowadzanych badań zawierają poza częścią opisową także dokumentację fotograficzną. Możemy, poza wydrukiem, dostarczyć je także w postaci elektronicznej. Dokładnych informacji na ten temat udzielamy po określeniu przedmiotu badania.

Próbka Próbka
Powrót