Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pomiar rozkładu temperatur w suszarkach i w piecach

Jednym z etapów procesu malowania proszkowego jest suszenie detali po myciu i stapianie farby proszkowej. Na jakość uzyskanej powłoki malarskiej w procesie stapiania farby proszkowej ma wpływ temperatura na powierzchni detalu, na który naniesiona jest farba oraz czas utrzymania tej temperatury w czasie przebiegu całego cyklu stapiania.

Aby parametry uzyskanej powłoki po stapianiu były optymalne, rozkład temperatury powietrza w strefie roboczej pieca musi być równomierny. Jeśli tak nie jest, takie same detale nagrzewają się nierównomiernie.
Uzyskana przez nie temperatura zależy od ich umiejscowienia w piecu podczas trwania tego procesu. Duże znaczenie dla jego przebiegu ma też pojemność cieplna malowanych detali oraz całkowita pojemność cieplna wsadu.
Wszystko to znacznie zmienia czas potrzebny do osiągnięcia zadanej temperatury, a co za tym idzie całkowity czas potrzebny do właściwego przeprowadzenia procesu.

Uwaga:
Dla procesu suszenia po wodzie, temperatura do której nagrzewają się detale ma też istotne znaczenie, zależy to jednak od poprzedzającej suszenie obróbki chemicznej.

Podsumowując:
Bez dokładnych informacji dotyczących rozkładu temperatur nie można świadomie realizować procesu stapiania farb proszkowych.

Konsekwencją braku informacji na ten temat jest duże prawdopodobieństwo produkowania wyrobów mających wadliwe powłoki malarskie. Może to dotyczyć nawet wszystkich produkowanych wyrobów.

Przy liniach automatycznych, gdzie prędkość przesuwu linii ma wpływ na parametry procesu stapiania farb, znajomość charakterystyk cieplnych wyrobów pozwala na wykorzystanie pełnych mocy przerobowych, bez obniżania jakości powłok malarskich.

Oferujemy:
Pomiar rozkładu temperatury powietrza i na powierzchni detali w piecu za pomocą rejestratora posiadającego szesnaście sond.

Pomiar temperatur taką ilością sond pozwala kompleksowo ocenić zjawiska zachodzące w piecu jak i na powierzchni badanych detali dla badanego cyklu stapiania proszków.
Taka ilość informacji ułatwia regulację obiegu powietrza w piecu, mocy palników czy też pozwala nastawić właściwy czas przebiegu procesu.

Uzyskane wyniki przedstawiamy w formie tabeli (czas pomiaru, numer sondy, temperatura), oraz w postaci wykresów. Zestawienie rejestrowanych pomiarów przez sondy jest dowolne, co pozwala uzyskać pełne informacje o przebiegu rozkładu temperatur w trakcie trwania badanego cyklu.

Powrót