Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Czyszczenie myjek i wymienników ciepła

Zjawiskiem naturalnym w procesach mycia przemysłowego jest fakt zwiększania się ilości zanieczyszczeń w kąpielach roboczych podczas ich pracy.
Pochodzą one z zanieczyszczeń znajdujących się na mytych detalach, osadów powstających z wody technologicznej, zmywanych smarów oraz innych zjawisk zachodzących w czasie procesu mycia czy fosforanowania.

W myjkach natryskowych, w rurach rozprowadzających kąpiel do dysz powstają narosty, które w czasie pracy mogą się odrywać, powodując wtrącenia na pomalowanej powierzchni oraz zatykanie dysz.
Powoduje to zmianę parametrów strefy mycia - pogarszają się one. Nie bez znaczenia jest też obniżenie sprawności wymienników ciepła podgrzewających kąpiel.

Stosowanie filtrów, odolejaczy, opóźni powstawanie narostów - ale im nie zapobiegnie. Aby zapobiec tego typu zjawiskom należy przynajmniej raz na rok (wówczas czyszczenie nie wymaga dużego nakładu pracy) przeprowadzać czyszczenie urządzeń myjących, wymienników.

Prawidłowo przeprowadzony proces pozwala na uzyskanie stabilizacji procesu mycia: brak wtrąceń, stałe parametry strefy mycia, zmniejszenie kosztów energii potrzebnej do podgrzewania kąpieli (większa sprawność wymiennika).

Nasza oferta obejmuje opracowanie właściwej technologii czyszczenia myjki, dostarczenie niezbędnych środków do jego realizacji, a także przeprowadzenie całego procesu.

Zajmujemy się też przywracaniem sprawności cieplnej wymienników ciepła zarówno w obwodzie grzania jak i w obwodzie odbioru ciepła. Dysponujemy stosownymi urządzeniami, które umożliwiają wykonanie tego zadania zarówno u klienta jak i w naszej firmie. Stosowane przez nas środki uwzględniają zalecenia producentów myjek jak i wymienników.

Powrót