Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Separator Oleju WS-2M

Przeznaczenie:
do ciągłego usuwania oleju z kąpieli demulgujących w których nie występuje piana. W ograniczonym zakresie usuwa szlam z separowanych kąpieli.

Działanie:
Sonda pobiera olej z powierzchni kąpieli, który w korpusie separatora ulega oddzieleniu od kąpieli. Wyseparowany olej samoczynnie spływa do zbiornika, a oczyszczona kąpiel powraca do zbiornika myjki. W czasie wydzielania oleju z kąpieli, część zawiesiny znajdującej się w niej pozostaje w separatorze.

Obsługa:
Należy regularnie usuwać osady z separatora, ponieważ nie posiada on filtrów koszty eksploatacji są niewielkie.

Obsługa dwóch kąpieli (takich samych) jednocześnie (dwa układy ssące pracujące naprzemiennie) z automatyczna kontrolą czystości filtra wstępnego lub z automatyczną kontrolą poziomu kąpieli w myjce. Separator może obsługiwać dwie kąpiele jednocześnie (wersja rozbudowana).

Separator oleju WS-2M

Proponowane wersje separatora:

  • sterowanie manualne - separator pracuje wtedy gdy zostanie załączony przez obsługę (największa skuteczność separacji gdy myjka nie pracuje)
  • sterowanie automatyczne - o ustalonych godzinach następuje samoczynne załączenie separatora (znaczne zwiększenie skuteczności separacji - możliwość separacji w godzinach nocnych gdy firma nie pracuje)
Powrót