Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Flamaster do badania napięcia powierzchniowego

Przeznaczenie:
Flamaster służy do określenia dolnej wartości napięcia powierzchniowego, jaka występuje na powierzchni badanego detalu.
Pozwala to na pośrednią ocenę skuteczności zastosowanego procesu mycia. Im wyższe napięcie powierzchniowe, tym czystsza powierzchnia.

Sposób postępowania:

  • detal do badania po umyciu musi być wysuszony i wystudzony,
  • badanie napięcia powierzchniowego polega na wykonaniu śladu flamastrem na badanym detalu,
  • nie należy używać flamastra na detalach, na których widoczne są plamy tłuszczu i zabrudzeń - niepotrzebnie wprowadza to środki zmniejszające napięcie powierzchniowe do końcówki flamastra, a wynik badania i tak jest oczywisty.
  • płyn testujący musi wypływać z flamastra i zostawiać wyraźny ślad na badanym detalu,
  • w przypadku badania skuteczności mycia detali środkiem zawierającym inhibitory korozji, należy po umyciu spłukać detale wodą, ponieważ inhibitory korozji zmniejszają napięcie powierzchniowe

Ocena badania:

Wynik negatywny Jeżeli obserwujemy, że testujący płyn rozlewa się na powierzchni nierównomiernie, w postaci kropel lub nieregularnych rozlewisk oznacza to, że napięcie powierzchniowe jest mniejsze niż określone na flamastrze.
Wynik pozytywny Jeżeli płyn testujący rozlewa się na detalu równomiernie i utrzymuje taki stan przez dłuższy okres - oznacza to, że napięcie powierzchniowe jest takie jak określone na flamastrze lub większe. Badany detal może być poddawany dalszej obróbce.
Powrót